เกี่ยวกับ

เรามองเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากรถยนต์ รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ตามท้องถนน ที่ทำให้รถยนต์ไม่สามารถเดินทางต่อได้จนถึงปลายทาง และปัญหาการทำให้เกิดการขีดขวางการจราจร เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้รถยนต์ โดยการนำส่งไปยังปลายทางที่เหมาะสมแก่คุณเจ้าของรถยนต์อย่างปลอดภัย และสภาพปกติที่สุด เราดำเนินธุรกิจด้านนี้มายาวนานหลายปี การันตีการขนย้ายโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

ทีมงานพงศ์พลรถยก